Het Landelijk Schakelpunt wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Drechtzorg is een samenwerking aangegaan met VZVZ om het gebruik van het LSP verder te stimuleren. Het gaat er hierbij om de regionale doorontwikkeling van het LSP sterker op basis van praktijkervaringen vorm te geven.

Drechtzorg heeft een faciliterende rol bij de implementatie van het LSP in de regio Drechtsteden. In de regio Gorinchem heeft Huisarts en Zorg deze rol. Onderling werken we hierbij samen.

Activiteiten
Binnen de regio pakken we de volgende zaken op. Zo communiceert Drechtzorg over de ontwikkelingen rondom het LSP via nieuwsbrieven naar apotheken en huisartsen, vervult Drechtzorg de rol van vraagbaak, organiseert Drechtzorg de hulp van de thuiszorgaanbieders om het opt-in percentage te verhogen en stimuleert Drechtzorg het LSP-gebruik. Indien gewenst kunnen ook trainingen georganiseerd worden om het kennisniveau over het LSP in de regio te verhogen.

Drechtzorg houdt verbinding met de landelijke en regionale ontwikkelingen d.m.v. deelname aan de Regioraad (adviesorgaan VZVZ) en het Operationeel Regio Overleg (waarin vertegenwoordigers van regionale organisaties en de VZVZ operationele zaken bespreken rondom de implementatie van en ontwikkelingen rondom het LSP).

In de regio Drechtsteden zullen we zorgverleners stimuleren aan te sluiten op het landelijk schakelpunt, maar we willen vooral ook gaan helpen bij het verbeteren van het gebruik van het LSP.  Daarnaast helpen we bij het oplossen van knelpunten.

 

Regionalisatie

Het LSP is opgedeeld in regio’s. Binnen die regio’s (samenwerkingsverbanden) wisselen zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP, gegevens met elkaar uit. Deze regionale opzet komt tegemoet aan de wens van veel zorgaanbieders om op kleinschalig niveau medische gegevens te delen via het LSP. Hoe is de regio-indeling opgezet? Hoe worden de regio’s beheerd? En wat zijn de spelregels voor regiobeheer? Hierover leest u meer in de Factsheet Regionalisatie.