Deelnemersraad en bestuur

De deelnemersraad van Stichting Drechtzorg bestaat uit bestuurders of (regio)directeuren van alle bij Drechtzorg aangesloten zorgorganisaties. De deelnemers, ook wel leden genoemd, komen twee à drie keer per jaar bijeen.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de deelnemersraad.

Uit de deelnemersraad van stichting Drechtzorg wordt een bestuur gekozen. Vanuit verschillende sectoren en subregio’s is er een vertegenwoordiger benoemd. Het bestuur van stichting Drechtzorg bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer C. Bijl – DrechtDokters, namens huisartsen, voorzitter
  • De heer M.J.J. de Bruin – Yulius, namens GGZ, secretaris-penningmeester
  • De heer M.C.J. van Roozendaal – Rivas, ketenzorg, vicevoorzitter
  • Mevrouw A. Rutters – ASz, ziekenhuiszorg, lid
  • Mevrouw A. Kruithof – Syndion, namens gehandicaptenzorg, lid
  • De heer G. Buck – Aafje, namens thuiszorg, lid
  • De heer S. de Langen – PZC, namens verpleging en verzorging, lid
  • Mevrouw E. Schurink – GGD ZHZ, namens RONAZ, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Scroll naar boven