Ambities en doelen

Doelstelling

De doelstelling van de CVA-keten ZHZ is om de zorg aan mensen met een CVA te verbeteren door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt. Om dit te doel te bereiken is realisatie van een goed georganiseerd zorgproces in de CVA-zorgketen nodig dat, binnen de gestelde normen en richtlijnen, in staat is effectieve en efficiënte output en patiënten uitkomsten te genereren.

Ambities

De CVA-keten ZHZ heeft de ambitie om een goede samenwerking tussen de beide deelketens te bewerkstelligen en de doorstroom van CVA-patiënten door de keten zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Verdere ambities zijn:

  • Het intramurale verblijf van patiënten is zo kort mogelijk. Patiënten dienen zo snel mogelijk weer in hun thuissituatie of in hun definitieve leefomgeving binnen eigen mogelijkheden te functioneren.
  • De revalidatie is gericht op het patiëntsysteem, zodat deze wordt voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de thuissituatie.
  • Het “keten denken” vormt het uitgangspunt. Dit betekent onder meer dat de domeinen en ketenpartners in hun eigen beleid en handelen rekening houden met de gevolgen die dit heeft voor ander ketenpartners, o.a. met het doorgeven van hun activiteiten op CVA/NAH gebied.
  • Professionals in de keten zijn specialisten en passen, op basis van evidence based medicine en best practice voorbeelden, ontwikkelingen op het gebied van CVA-zorg toe.
  • De resultaten van de keten worden gemonitord en zijn de basis voor verbetering en vernieuwing van de keten en de interne en externe verantwoording.

In 2022 is het CVA nazorgprotocol van 2017 herzien en omgevormd tot het Zorgpad CVA keten .

Scroll naar boven