De doelstelling van de CVA keten is: Het verbeteren van de zorg aan mensen met een CVA door een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, uitgaande van de behoefte van de patiënt.

Dit wordt bereikt door:
Realisatie van een goed georganiseerd zorgproces in de CVA-zorgketen dat, binnen de gestelde normen en richtlijnen, in staat is effectieve en efficiënte output en patiëntenuitkomsten te genereren.

De CVA-keten werkt voor het adherentiegebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De CVA-keten is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk CVA-NL: www.kennisnetwerkcva.nl

Op 17 februari 2017 ontving de CVA keten uit handen van Johanna Haanstra, directeur Kennisnetwerk CVA-NL, als eerste keten in Nederland een keurmerk n.a.v. de visitatie in 2016. Ook ontvingen alle ketenpartners een certificaat: