Drechtzorg is een breed regionaal samenwerkingsverband over alle zorgsectoren heen. Jaarlijks werken de organisaties met elkaar aan een gedeelde opgave. Voor 2022 is dat de ontwikkeling van een Regionale intersectorale InnovatieFabriek, met als doel de transitie naar slimmere zorg te maken.

De InnovatieFabriek Drechtzorg is:

Het kan gaan om sociale innovaties (anders werken of organiseren) of technologische veranderingen die het dagelijkse werk vergemakkelijken. De nadruk ligt op het delen van kennis en good practices, het ondersteunen bij implementatie van vernieuwing én het delen van successen.

De InnovatieFabriek Drechtzorg biedt:

In de ontwikkeling van deze InnovatieFabriek werkt Drechtzorg samen met de VVT-Alliantie, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ en het Zorginnovatiecentrum Drechtsteden (een samenwerking tussen DaVinci en Regiodeal Drechtsteden). Door samen te werken, versterken we elkaar. Dat is hard nodig om te kunnen anticiperen op de toename in de zorgvraag en de tekorten op de arbeidsmarkt.