De stichting werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening.

Jaarplan 2018

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016

Jaarplan 2017

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020

 

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.