Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Daaronder vindt u de beknopte versie van ons jaarplan 2019 en de Ontwikkelagenda 2017-2020. Binnenkort (najaar 2019) publiceren wij de Ontwikkelagenda 2020 t/m 2022.

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 en Verklaring kascontrolecommissie

Jaarplan 2019 beknopt

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.