Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Eerdere publicaties, waaronder de ontwikkelagenda 2017-2020 zijn daaronder te downloaden.

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 en Verklaring kascontrolecommissie

Jaarplan 2018

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.