Jaardocumenten

Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u de jaardocumenten en ons meerjarenbeleidsplan.

Jaarplan 2023

Jaarrekening 2022

Publicatie jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2022

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.

Scroll naar boven