Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Hieronder vindt u de jaardocumenten en ons meerjarenbeleidsplan.

Jaarplan 2021

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019 inclusief verklaring kascontrolecommissie

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2020 t/m 2022

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 en Verklaring kascontrolecommissie

Jaarplan 2019 beknopt

 

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.