Stichting Drechtzorg werkt met een jaarplan en legt jaarlijks verantwoording af middels een jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag van 2017 is hieronder door te lezen. Eerdere publicaties, waaronder de ontwikkelagenda 2017-2020 zijn daarna te downloaden.

Jaarrekening 2017

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020

 

 

Stichting Drechtzorg is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN-nummer 809483762.

Verder is Drechtzorg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24312327.