Over Drechtzorg

Stichting Drechtzorg is een samenwerkingsverband van 34 verschillende organisaties van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, GGD, apotheken en gehandicaptenzorg uit de Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Oost-Hoeksche Waard.

De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg. Oftewel: ‘De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener’.

Bestuurlijke relatienetwerk met een opgave

De leden van Drechtzorg werken samen in de vorm van een bestuurlijk relatienetwerk, waarin leden worden geïnformeerd en geïnspireerd over actuele thema’s. Daarvoor organiseren we per jaar 2 à 3 bijeenkomsten met interessante sprekers die het jaarthema vanuit verschillende invalshoeken belichten. In 2023 is het thema ‘zorgvraagvermindering’.

Daarnaast werken de deelnemers van Drechtzorg met elkaar aan een gedeelde opgave. Voor 2022 was dat de ontwikkeling van een Regionale intersectorale InnovatieFabriek, met als doel de transitie naar slimmere zorg te maken.

De keuze voor de opgave van Drechtzorg voor 2023 ligt in het verlengde van het Integrale Zorgakkoord: De
ontwikkeling van een gezamenlijk Regiobeeld in de regio Waardenland.

Scroll naar boven