“Door goede afstemming van de zorgverlening aan de verbetering van het totale zorgaanbod werken.” Hiervoor is in de regio Zuid-Holland Zuid in 2000 de Stichting Drechtzorg opgericht.

Stichting Drechtzorg is een samenwerkingsverband van 34 verschillende organisaties van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, GGD, apotheken en gehandicaptenzorg uit Dordrecht, Gorinchem en omstreken (regio Waardenland).

De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg. Oftewel: ‘De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener’.

De meerjaren-ontwikkelagenda vormt de basis van het werk van Drechtzorg in de komende jaren.

 

Medewerkers
De medewerkers van het bureau van Drechtzorg dragen zorg voor de ondersteuning en support voor betere resultaten door samenwerking in de gezondheidszorg.

Het bureau van Stichting Drechtzorg bestaat uit de manager en ondersteuning in de vorm van een secretariaat. Voor de ketens en netwerken zijn coördinatoren werkzaam op het bureau.

Daarnaast zijn medewerkers van de leden wisselend actief in verschillende werk- en projectgroepen.

 

Deelnemersraad en bestuur
Drechtzorg kent een deelnemersraad waarin alle bestuurders van de deelnemende organisaties zitting hebben, en een bestuur met afgevaardigden uit de verschillende sectoren. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de leden van bestuur en deelnemersraad.