Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE. De 34 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg.

De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland. Oftewel:

De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener’

Het bureau ondersteunt vanuit een neutrale rol de lidorganisaties bij de verschillende samenwerkingsactiviteiten.

Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Dit is afhankelijk van de doelgroep en soms het werkgebied.