Welkom bij het onderdeel CVA-ketenzorg op de website van Drechtzorg!

Hier vindt u informatie over de CVA-keten in de regio Waardenland. Wat zijn de doelen van de keten in deze regio? Welke organisaties zijn betrokken en wie coördineren de keten? Natuurlijk mag ook de zorgstandaard niet ontbreken en is er aandacht voor de nazorg.