Transmurale medicatieoverdracht

Binnen Drechtzorg bestaat al jarenlang aandacht voor transmurale gegevensuitwisseling. Gewerkt is aan het verhogen van het aantal aansluitingen van huisartsen en apotheken op het Landelijk Schakelpunt (LSP), het verhogen van het aantal toestemmingen van patiënten voor het delen van hun gegevens en het maken van afspraken tussen zorgaanbieders onderling over veilige medicatieoverdracht.

Medio 2022 heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren, nagedacht over een protocol voor de medicatieoverdracht dat aansluit bij de behoeften van de regiopartners. De uitkomst van de mooie samenwerking door de werkgroep is een gezamenlijk protocol, met aandacht voor de verbeterpunten die tijdens het proces zijn aangedragen en besproken. Tijdens de deelnemersraadvergadering is dit protocol door de bestuurders van de Drechtzorg-leden vastgesteld en ondertekend.

Voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het LSP om medicatiegegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen is een aansluitplan opgesteld, de zogenoemde Toolbox LSP.

Scroll naar boven