Het programma WeMOve verzorgt de ontwikkeling van elektronische medicatieoverdracht in de regio Waardenland. Uitgangspunten daarbij zijn het gebruik van het Landelijk Schakel Punt (LSP) en het voldoen aan landelijke standaarden voor elektronische communicatie in de zorg. In de eerste fase van het programma is een convenant ontwikkeld en ondertekend door de deelnemers in de Stichting Drechtzorg. Het convenant beschrijft het te bereiken doel en de processen die daarvoor moeten worden (her)ingericht. Het convenant medicatieoverdracht wordt momenteel geactualiseerd.

Op 1 september 2014 is het programma officieel gestart, onder de naam WeMOve. Doel van het programma is de beschikbaarheid van een actueel en kwalitatief goed medicatieoverzicht bij elk contact van een zorgaanbieder met een patiënt. Prioriteit ligt bij de overdracht van medicatiegegevens tussen huisartsen, medisch specialisten, overige voorschrijvers en apothekers, werkzaam in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de afspraken van het convenant. Daarin lopen de deelnemende huisartsen, apotheken en ziekenhuizen voorop. Voor de andere sectoren zijn nog aanvullende maatregelen nodig op landelijk niveau. Een Proof of concept voor GGZ en VVT is uitgevoerd.

Na een intensieve projectaanpak binnen het programma WeMOve is Drechtzorg vanaf april 2016 een samenwerking aangegaan met VZVZ om het regionaal beheer uit te voeren. WeMove on!

Voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het LSP om medicatiegegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen is een aansluitplan opgesteld, de zogenoemde Toolbox LSP.