Drechtzorg heeft sinds haar oprichting intensief gewerkt aan het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de patiëntenzorg. Dit heeft geresulteerd in een aantal samenwerkingsprojecten en de oprichting van zorgketens en netwerken.

De ketens en netwerken die nog actief zijn en onder Drechtzorg vallen zijn: