Atlas Waardenland

De Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland is onze handige tool voor vraagstukken rondom Wonen, Welzijn en Zorg.

De Atlas helpt om conceptuele discussies met betrekking tot vraagstukken wonen, welzijn en zorg te vertalen naar operationele discussies over wat waar te doen, ook op wijk- en buurtniveau. Verschillende openbare en door partners beschikbaar te stellen data worden in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat ruimte om samen aan de beelden te werken én met elkaar te bediscussiëren (met elkaar maar ook met inwoners) welke consequenties verschillende alternatieven hebben. Dit vergroot het draagvlak voor gemaakte keuzes, wat nog wordt versterkt door de ontwikkeling van gezamenlijke taal gedurende het proces.

Wat brengen we in kaart

 • Fysieke kenmerken: In hoeverre zijn de woningen geschikt voor wonen met mobiliteitsbeperkingen, rollator en/of rolstoel?
 • Woonomgeving: Zijn dagelijkse voorzieningen als supermarkt en openbaar vervoer, maar ook zorg en welzijnsvoorzieningen op loopafstand bereikbaar?
 • Looproutes naar voorzieningen: In hoeverre is de openbare ruimte voldoende toegankelijk om de voorzieningen ook te kunnen bereiken?
 • Dichtheden van de doelgroep. Waar woont de doelgroep nu en in de komende 15 jaar?

Resultaat is inzicht in

 • Gebieden waar condities langer zelfstandig te blijven wonen op orde zijn en
 • Aandachtsgebieden, waar verbeteringen mogelijk zijn.

Per aandachtsgebied wordt aangegeven wat de tekortkomingen zijn.

Projectgroep

Inmiddels is er een projectgroep opgericht om de atlas verder uit te breiden en optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Deelnemers aan de projectgroep zijn:

 • Jan Verschuren (Waardigheid & Trots)
 • Mark van Driest (VGZ)
 • Johan van Veelen (GGD)
 • Iemke Bruseker (gemeente Gorinchem)
 • Ines Pruijt (Drechtzorg, manager)
 • Jeannette Frèrejean (Drechtzorg, projectondersteuning)

De Atlas is een openbare tool en dus voor iedereen toegankelijk. Kijk hier naar de mogelijkheden.

Scroll naar boven