Eerstelijnsverblijf (ELV) in de regio Drechtsteden

Zorgaanbieders Het Parkhuis, Het Spectrum, de Swinhove Groep, Zorggroep Crabbehoff, De Merwelanden en Rivas Zorggroep hebben binnen het samenwerkingsverband Drechtzorg de handen ineen geslagen om voor de regio Drechtsteden de ELV-beschikbaarheid inzichtelijk te maken. Zij volgen daarbij het initiatief dat al in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden draait.

Hieronder is de link geplaatst naar het overzicht met beschikbare ELV-bedden. Verwijzers kunnen in één oogopslag zien of en waar er in de regio bedden beschikbaar zijn voor patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Het overzicht is uitgesplitst in vier zorgzwaartes: laag, hoog somatiek, hoog PG en palliatief. Met de betrokken zorgaanbieders is afgesproken dat zij minimaal twee keer per dag de informatie actualiseren. In het overzicht is tevens aangegeven via welk telefoonnummer de zorgaanbieders bereikbaar zijn voor het opnemen van een patiënt.
Hoogstwaarschijnlijk zal het overzicht binnenkort ook te raadplegen zijn via de website van de huisartsenpost Drechtsteden.

Als een verwijzer een besluit moet nemen over het opnemen van een patiënt op een ELV-bed, is het de bedoeling dat er gebruik gemaakt wordt van het afwegingsinstrument. Dit instrument is mede ontwikkeld door Verenso/NHG en is terug te vinden bovenaan het overzicht onder het kopje Documenten. Hier is ook het opnameformulier voor de aanvragend arts en een formulier voor de verlenging van een ELV-bed te downloaden.

Overzicht beschikbare ELV-bedden

Scroll naar boven