Leden van de CVA-keten:
Bij de CVA-zorgketen zijn de volgende sectoren betrokken:

Op dit moment bestaat de keten uit de volgende organisaties:

Van de organisaties met revalidatie-afdelingen zijn video’s te bekijken via Youtube.