Leden van de CVA-keten Zuid-Holland Zuid:
Bij de CVA-zorgketen zijn de volgende sectoren betrokken:

Op dit moment bestaat de keten uit de volgende organisaties: