Leden van Stichting Drechtzorg kunnen zich gratis aanmelden bij de website van het landelijk kennisnetwerk CVA-NL. Dit is een goede manier om op de hoogte te blijven van relevante discussies, activiteiten, protocollen en andere interessante ontwikkelingen voor iedereen die actief is op het gebied van CVA-zorg.

De Stroke service Drechtsteden (CVA-zorgketen Drechtzorg) is een van de 70 stroke services van het landelijk kennisnetwerk CVA. Dit landelijk kennisnetwerk heeft een uitgebreide website: www.kennisnetwerkcva.nl. Leden hebben toegang tot nog meer informatie. Medewerkers van de deelnemende organisaties aan de CVA-zorgketen kunnen zich op deze website gratis aanmelden, onder vermelding van stroke service Dordrecht.

Zorgstandaard
De zorgstandaard beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief en is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen, samenwerkingsafspraken en ‘best practice’ elementen.

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben meegemaakt en hun naasten.

Naast de Zorgstandaard CVA, die voornamelijk wordt gebruikt door professionals, is er ook een patiëntenversie ontwikkeld. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.
Deze brochure kunt u hier downloaden, maar is ook als boekje te verkrijgen via www.kennisnetwerkcva.nl of via http://hersenletsel.nl

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die is opgesteld voor de zorgverleners.