Stichting Drechtzorg is primair een samenwerkingsverband tussen zorgverleners in de regio. Maar om tot goede resultaten te kunnen komen, wordt ook met allerlei organisaties daar omheen de samenwerking gezocht. Te denken valt aan stichting KOEL, Zorgbelang, en -in het kader van bijvoorbeeld de WMO- natuurlijk ook met de gemeenten.

In de loop der jaren zijn er ook verbindingen ontstaan met andere samenwerkingspartners zoals het coördinatiepunt NAH Zuid Holland, ketenzorg NAH en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.