Uit de deelnemersraad van stichting Drechtzorg wordt een bestuur gekozen. Vanuit verschillende sectoren en subregio’s is er een vertegenwoordiger benoemd.

Het bestuur van stichting Drechtzorg bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Voor 2019 worden nog vergaderingen gepland.

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.