Uit de deelnemersraad van stichting Drechtzorg wordt een bestuur gekozen. Vanuit verschillende sectoren en subregio’s is er een vertegenwoordiger benoemd.

Het bestuur van stichting Drechtzorg bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Het bestuur vergadert 5 tot 6x per jaar. In 2020 op de volgende data:

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.