4 juli 2022

Tijdens onze eerste showroom met innovaties voor zorgmedewerkers 19 mei jongstleden zijn diverse innovaties, die de zorg slimmer kunnen maken of uren kunnen besparen getoond.

Via onze nieuwsbrief willen wij je 1 voor 1 nader kennis laten maken met innovaties waar deelnemers van Drechtzorg enthousiast over zijn. Vandaag aandacht voor:

Digitale Dagbesteding
Meer individuele aandacht voor je cliënt? Dagelijks oefenen van geheugen? Misschien is digitale dagbesteding iets voor jou en je cliënt.

Waarom?
Aafje merkte dat zorgverleners soms meer individuele aandacht zouden willen geven aan thuiswonende cliënten. Bovendien zocht ze oplossingen om de groeiende groep (eenzame) ouderen die niet naar fysieke ontmoetingsplaatsen kunnen of willen komen, te helpen om hun vaardigheden zo lang mogelijk op peil te houden. Er is immers onvoldoende tijd om iedere klant elke dag te begeleiden.

De oplossing bleek te liggen in de digitale dagbesteding, oftewel het digitale ontmoetingsuurtje.

Wat is het?
Een groepje ouderen ontmoet elkaar elke week via beeldbellen, onder begeleiding van een welzijnsmedewerker. Tijdens dit uur voeren zij een interactief groepsgesprek, gevolgd door vaardigheidsoefeningen, bijvoorbeeld het trainen van het geheugen of lichamelijke oefeningen. Ook is het mogelijk om (online) mee te doen aan stadswandelingen of optredens. De activiteiten worden afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Voor wie?
De digitale dagbesteding is bedoeld voor mensen die thuis wonen met of zonder fysieke dagbesteding.

Het ontmoetingsuurtje kan tijdens deze fysieke dagbesteding plaatsvinden, zodat de begeleider op dat moment meer tijd heeft voor de cliënten die niet meedoen, of het vindt thuis plaats. Denk bijvoorbeeld aan klanten die niet kunnen of willen deelnemen aan een fysieke dagbesteding, maar wél behoefte hebben aan meer sociaal contact of aan het revalideren zijn en behoefte hebben aan ondersteuning. Tot slot is het een goede aanvulling voor thuiswonende cliënten die gebruik maken van de fysieke dagbesteding, maar meer willen.

Vaak zal het gaan om senioren, maar het kan ook ingezet worden bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.

Hoe werkt het?
De cliënt heeft een eigen tablet (nu bij 60% van de deelnemers) of leent die van de zorgaanbieder. Een mantelzorger of vrijwilliger helpt bij het opstarten van het beeldbelprogramma, wat soms na enkele keren al niet meer nodig is.

De begeleider van de digitale dagbesteding is eigenlijk een ‘gewone’ enthousiaste begeleider die geleerd heeft om een fysieke dagbesteding digitaal in te zetten. Het is bij Aafje de bedoeling dat alle begeleiders in de toekomst ook digitale dagbesteding kunnen geven.

Iets voor jou of jouw organisatie?
Je kunt een cliënt aanmelden om een paar keer mee te doen met het programma van Aafje om ervaring op te doen en te onderzoeken of het bij jouw cliënten past. Jouw organisatie zorgt dan voor een tablet en vraagt een mantelzorger te helpen bij het opstarten.

Ook kan Aafje een workshop verzorgen voor geïnteresseerden om te leren hoe je deze nieuwe vorm inzet, zodat je meer tijd overhoudt voor de cliënten die het nodig hebben en tegelijk ook meer cliënten helpt. Ook wordt dan ingegaan op de benodigde indicatie.

Aanmelden
Heb je interesse? Meld je dan aan via dit formulier. De InnovatieFabriek verzamelt de aanmeldingen en stemt het vervolgens af met Aafje.