Aandacht voor het zorgrisicoprofiel Zuid-Holland zuid

Samen voorbereid zijn op risico’s om zo de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen; dat is een uitdaging waar zorgorganisaties, het ROAZ en de GHOR gezamenlijk voor staan. Dit doet de GGDGHOR onder andere door te oefenen met partners en door samen te werken op allerlei verschillende onderdelen van risico en crisisbeheersing.

Zorgrisicoprofiel

In 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van het Zorgrisicoprofiel ZHZ. Een Zorgrisicoprofiel geeft weer welke crisistypen en kwetsbaarheden het meest relevant zijn voor de acute en niet acute zorg in de regio. Aan de hand van deze crisistypen wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten in de zorg liggen en welke consequenties deze hebben voor het gehele zorgsysteem.

In september is de tussenrapportage van het project gepresenteerd. Deze is hier te downloaden.

Oefening met bestuur Drechtzorg

Met het bestuur van Drechtzorg wordt op 8 november a.s. een expertgroepsgesprek gehouden over het zorgrisicoprofiel. De grootste bedreigingen en kwetsbaarheden zullen met elkaar besproken en doorleefd worden, en er wordt nagedacht over hoe hier het beste en realistisch mee om te gaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Zorgrisicoprofiel op de speciale website over het Zorgrisicoprofiel. Gedurende het project wordt de informatie steeds geüpdatet.

Scroll naar boven