Samen voor een vitaal en veerkrachtig Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet

Inmiddels doen er meer dan 20 organisaties mee aan het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid, dat net is gestart. Het netwerk heeft als doel gezamenlijk meer te gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid. Met een preventie-agenda wordt de transformatie naar meer preventie en eigen kracht als gezamenlijke opdracht vormgegeven.

De betrokken organisaties hebben bij de aftrap van de Week van de Positieve Gezondheid (25-30 september 2017) samen een pledge ondertekend met uitgangspunten om gezondheid meer vanuit eigen keuzes en verantwoordelijkheid en preventie te benaderen. Zij hebben zich hiermee ook aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ verbonden.

Er sluiten zich nog steeds organisaties bij het Netwerk aan. Meer weten? Drechtzorg informeert u graag verder: info@drechtzorg.nl, 078 654 1407.