Kennisnetwerk CVA-NL

De CVA-keten ZHZ is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk CVA-NL: www.kennisnetwerkcva.nl.

Op 17 februari 2017 ontving de CVA-keten uit handen van Johanna Haanstra, directeur Kennisnetwerk CVA-NL, als eerste keten in Nederland een keurmerk n.a.v. de visitatie in 2016. Ook ontvingen alle ketenpartners een certificaat.

Zorgstandaard

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA-zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

Naast de Zorgstandaard CVA, die voornamelijk wordt gebruikt door professionals, is er ook een patiëntenversie ontwikkeld. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA-zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die is opgesteld voor de zorgverleners.

Op de website ZorgWijzer is een vergelijkbaar kennisdossier beschikbaar over een beroerte. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken hoe een beroerte kan worden herkend en hoe deze voorkomen kan worden. Het dossier is hier te raadplegen: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/beroerte.

 

Scroll naar boven