Samengevoegde Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland & Hoeksche Waard nu online

De Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland van Drechtzorg blijft zich ontwikkelen. De nieuwste stap is er een om trots op te zijn, namelijk de volledige samenvoeging van onze atlas met die van de Hoeksche Waard.

De Hoeksche Waard heeft al lange tijd een eigen atlas Wonen, Welzijn en Zorg. Echter, data uit deze atlas en die van Waardenland moesten altijd apart worden bekeken.

Omdat het oostelijk deel van de Hoeksche Waard ook behoort tot het werkgebied van Drechtzorg én omdat Zuid-Holland Zuid tevens de GGD-regio is, ontstond het plan om beide atlassen samen te voegen. Na akkoord van alle betrokkenen en de nodige technische aanpassingen is de Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland & Hoeksche Waard nu een feit.

We zijn blij met deze mooie verbinding waardoor het werken aan vraagstukken over wonen, welzijn en zorg nog beter kan worden ondersteund met de benodigde data.

Overigens is het nog steeds mogelijk om de variant met alleen data van Waardenland op te vragen. In het menu op onze website zijn beide opties weergegeven.

Scroll naar boven