DrechtDokters

DrechtDokters is een onderdeel van de coöperatieve huisartsenvereniging CWA. Nagenoeg alle huisartsen uit de regio die gevormd wordt door de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard zijn lid van CWA.

Missie
DrechtDokters wil die eerstelijns zorg organiseren en contracteren die qua omvang en organisatie de individuele praktijk overstijgt. DrechtDokters is namens haar leden gesprekspartner van die partijen die van belang zijn om haar visie te kunnen realiseren.

DrechtDokters wil voor de zorgverleners optimale inhoudelijke en materiële randvoorwaarden realiseren, zodat de leden de inwoners van de regio Drechtsteden, West-Alblasserwaard en omstreken een aantrekkelijk zorgaanbod kunnen doen, waarmee zij en hun praktijkpersoneel een adequaat inkomen kunnen verdienen.

Visie
DrechtDokters is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks ca. 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard met een populatie van ca. 280.000 mensen.

Een goed georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg is een groot goed. DrechtDokters en de aangesloten leden willen staan voor een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg in de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard in goede afstemming en goed gestructureerde samenwerking met de andere disciplines in eerste en tweede lijn ten behoeve van hun klanten/patiënten.

Die zorg wordt zo veel mogelijk geleverd door de huisartsvoorziening in het eigen dorp of de eigen wijk. Die huisartsvoorziening maakt onderdeel uit van een (op zijn minst virtueel) geïntegreerd eerstelijns netwerk van partijen die streven naar het bevorderen van de gezondheid.

DrechtDokters
Antoniuslaan 1c
3341 GA Hendrik-Ido-Ambacht
http://www.drechtdokters.nl/

Scroll naar boven