Bouman GGZ
Max Euwelaan 1
3062 MA Rotterdam
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam
088-2303300
http://www.boumanggz.nl/

Bouman is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in verslaving. Bouman biedt advies, behandeling en zorg aan iedereen die problemen ondervindt door middelengebruik of gokken.
De specifieke deskundigheid ligt bij de behandeling en begeleiding van mensen met een verslavingsziekte in combinatie met één of meerdere psychiatrische stoornissen. Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg. Dit doen wij door een geïntegreerde aanpak op het gebied van behandelen, wonen en werken.