22 oktober 2021

Vijftig professionals uit zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en gemeenten maakten 6 oktober jl. kennis met de Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland.

Tijdens het webinar ontdekten de deelnemers hoe het instrument helpt bij de visualisering van belangrijke vraagstukken als ‘langer thuis wonen’ en ‘goede regionale netwerkzorg’. Naast informatie over de zorgvraag bevat de openbare atlas namelijk ook data over het aanbod aan voorzieningen op wijk- en buurtniveau, informatie over de woningvoorraad en demografische gegevens.

In interactieve deelsessies konden de deelnemers zelf aan de slag met de atlas. Enerzijds om te ervaren hoe het instrument werkt en anderzijds om te signaleren welke informatie nog toegevoegd zou kunnen worden. Dit resulteerde in een aantal mooie suggesties voor de doorontwikkeling en veel enthousiasme over de opzet en mogelijkheden van de atlas.

Ook geïnteresseerd in een rondleiding door de atlas? Mail dan naar Ines Pruijt.