11 mei 2020

Per 1 april 2020 is Hetty Verhulst teruggetreden als bestuurder van ASVZ. Daarmee komt er een plek vrij in het bestuur van Drechtzorg. We zoeken een lid dat de sector gehandicaptenzorg kan vertegenwoordigen.

Conform de stichtingsstatuten moet de deelnemersraad een bindende voordracht doen. Deze voordracht moet een bestuurder of directeur zijn van één van de bij Drechtzorg aangesloten organisaties die gehandicaptenzorg leveren.

De procedure is als volgt;

Uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 meldt de kandidaat zich bij het bestuur.
Mocht er meer dan één kandidaat zijn, dan worden de instellingen die gehandicaptenzorg leveren, verzocht bijeen te komen en in goed overleg te komen tot één kandidaat, welke aan het bestuur kenbaar wordt gemaakt.
Het bestuur zal de betreffende kandidaat voorstellen tot benoeming door de deelnemersraad (dit is een bindende voordracht).
In het onoverkomelijke geval dat de sector gehandicaptenzorg geen overeenstemming heeft bereikt over de voordracht van één kandidaat, worden de beschikbare kandidaten voorgesteld en beslist de deelnemersraad (via een schriftelijke stemming).

Het bestuur van Drechtzorg heeft er alle vertrouwen in dat de sector gehandicaptenzorg tot een eenduidige voordracht komt en roept de deelnemers van die sector op, zelf het initiatief te nemen voor onderling contact hierover.