18 juli 2019

Op de valreep van de zomervakantie in onze regio ploft deze nieuwsbrief op uw digitale deurmat. Stichting Drechtzorg kijkt terug op een mooie eerste helft van 2019. Naast de voortgang van de ketens, netwerken en projecten, waarover u via onze nieuwsbrieven bent geïnformeerd, zijn we inmiddels ook ver gevorderd in de herijking van onze meerjaren Ontwikkelagenda. Onze 34 deelnemers hebben gezamenlijk bepaald dat Drechtzorg zich van 2020 tot en met 2022 zal richten op 3 hoofdthema’s: 1. Kwetsbare Ouderen, 2. Big data(stromen) en technologie, 3. Eigen regie naar vermogen. Dit najaar zullen deze thema’s uitgewerkt worden in een concreet jaarplan voor 2020.

Daarover dus later meer. Voor nu wensen bestuur en bureau u een zeer zonnige zomer toe, of dat nu in Verweggistan, Achtertuinië of ergens ertussenin is!