4 november 2019

Per 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ van kracht. Deze wetten vervangen de huidige BOPZ wet. Het standpunt ten opzichte van onvrijwillige zorg verandert daarin van “Ja, mits…” naar “Nee, tenzij…”. De wet schrijft een stappenplan voor welke zowel intramuraal als extramuraal toegepast moet worden om onvrijwillige zorg (enkel als geen enkele lichtere interventie past en er daadwerkelijk hoog risico is) in te zetten. In de VVT zal de WZD voornamelijk gebruikt worden, maar ook in de zorg voor mensen met dementie thuis zal de wet een rol gaan spelen. De casemanagers dementie worden op 26 november 2019 bijgepraat over de betekenis voor de zorg voor hun cliënten.