11 mei 2020

Per 15 mei werk ik als manager bij Stichting Drechtzorg. Dit is voor mij een mooie uitdaging in een bekende regio. 5 jaar geleden heb ik Drechtzorg al nader leren kennen als kwartiermaker bij het project “Wijknetwerken en Dementieconsulenten in de regio Waardenlanden”.

Ik vind het leuk samenwerkingsverbanden te ondersteunen en als het nodig is een zet in de goede richting te geven. Sinds 2006 doe ik dat op het gebied van zorg, welzijn en wonen, de laatste jaren onder andere in de Hoeksche Waard.

Drechtzorg laat zien hoe door transmurale samenwerking in de gezondheidszorg betere resultaten kunnen worden behaald. Het is een sterk team en ik ben blij er deel van uit te mogen maken. Een van de dingen waar ik aan wil werken is kennisdeling via digitale netwerkbijeenkomsten.

Voor zover ik jullie nog niet ken, hoop ik binnenkort met jullie kennis te maken!

Feitjes: ik ben 54 jaar oud, getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Mijn laatste opleiding is de studie Sociologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting Arbeid en Organisatie. Zingen, piano en contrabas spelen en zeilen zijn mijn hobby’s.

 

Ines Pruijt

E: i.pruijt@drechtzorg.nl
T: 078-6541405 / M: 06-12 61 27 63