25 september 2020

Op dinsdag 15 september vond voor het eerst sinds lange tijd weer een live coronaproof regiobijeenkomst plaats voor de casemanagers dementie Waardenland.

Voor de deelnemers was het ook ruim een half jaar geleden dat ze elkaar in deze samenstelling hadden gezien en gesproken. Ondanks de warme dag met ruim 30 graden op de thermometer werd er actief meegedacht en goed samengewerkt.

Thema’s voor deze bijeenkomst waren:

Van tevoren hebben we een poll gedaan om te onderzoeken waar de behoefte lag en in welk thema de deelnemers het meest geïnteresseerd waren.

Maar uiteraard hebben we ook vervolg gegeven aan de 1e stappen richting implementatie van de herziene zorgstandaard. We hebben geïnventariseerd op welke manier de verschillende teams er mee aan de slag zijn gegaan na de vorige inventarisatie van aanbevelingen.

Afgesproken is dat de herziene zorgstandaard terugkomt op de agenda van het werkoverleg van de teams en van de regiobijeenkomsten. In de volgende regiobijeenkomst willen we de Wet zorg en dwang (WZD) aan bod laten komen, specifiek gericht op de casemanagers.

Tijdens het 2e themadeel over de ontwikkeling van een expertiseteam, hebben de casemanagers allereerst kennis en ervaringen uitgewisseld. Vervolgens hebben we besproken hoe we de expertise die er al is zo goed mogelijk in kunnen zetten binnen het team casemanagers en toe kunnen passen op onze doelgroep: de mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Elk team gaat de komende tijd verder inventariseren welke expertise er is binnen het team en wat nog gemist wordt. Aan welke scholing is nog behoefte? Hoe kunnen we van elkaar leren? Dit brengen we in kaart en gaan we samen met de werkgroep Ketenzorg Dementie Waardenland uitwerken en opnemen in het plan van aanpak voor 2021.

Kortom, het was een warme maar vooral een waardevolle regiobijeenkomst.

Bedankt Casemanagers Ketenzorg Dementie Waardenland!