22 augustus 2018

In de afgelopen weken heb ik vele reacties mogen ontvangen op het concept-Meerjarenbeleidsplan Ketenzorg Dementie.
Hartelijk dank aan allen die de tijd hebben genomen het stuk te lezen en van commentaar te voorzien.
Begin juli heeft ook de stuurgroep Kwetsbare ouderen zich over dit document gebogen. Alle reacties worden nu verwerkt.
In samenspraak met de Werkgroep Ketenzorg dementie breng ik aanpassingen aan.
De belangrijkste wijziging wordt meer nadruk op het belang van het begin van de keten.
De dementievriendelijke gemeente, met de aandacht voor het belang van het welzijnswerk en het samenwerken in de wijk tussen thuiszorg – welzijn – huisarts/poh.
VGZ is het in grote lijnen eens met de inhoud van het document, met enkele opmerkingen, die we zullen verwerken.
Het gaan werken aan actualisatie van het Zorgpad (wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe lopen verwijsprocedures etc.) zal ook explicieter aandacht krijgen.

In de Stuurgroep Kwetsbare ouderen van 27 september 2018 zal het Meerjarenbeleidsplan definitief worden vastgesteld.

Vriendelijke groet,

Hansje Pontier, namens de Werkgroep Ketenzorg dementie