20 maart 2018

Het regio-symposium was de start van het werken aan een meerjarenbeleidsplan voor de Ketenzorg dementie. Het meerjarenbeleidsplan moet eind juni 2018 gereed zijn. Aan het eind van het symposium hebben deelnemers zich voor een van de onderwerpen opgegeven, maar als u ook mee wilt werken aan of uw ideeën wilt inbrengen op een van de onderstaande thema’s, bent u van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Voorlopig zijn de volgende werkbijeenkomsten gepland:

  1. Dementievriendelijke gemeenten                                 19 april, 9.30-11.30 uur
  2. Ketenzorg dementie                                                     23 april, 9.30-11.30 uur
  3. Jonge mensen met dementie                                       24 april, 14.30 – 16.30 uur
  4. Mantelzorgondersteuning                                             17 mei,  9.30 – 11.30 uur
  5. Cultuursensitieve zorg                                                  24 mei,  14.30 – 16.30 uur

De bijeenkomsten vinden plaats in Sliedrecht (Waerthove).
Een week voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u de voorbereiding voor de bijeenkomst toe gestuurd.

Vriendelijke groet,

Hansje Pontier