16 juli 2019

Bijeenkomst over jonge mensen met dementie, 13 juni 2019
Doel van de informatiebijeenkomst was om ideeën en ervaringen uit te wisselen met elkaar.
Wat kunnen wij nog extra doen voor jonge mensen met dementie?
Deelnemers zijn vrijwilliger, hoofdbehandelaar/psycholoog, mantelzorger, dagbestedingscoach, fysiotherapeut, mantelzorger, casemanager.
De casemanagers Daniella en Joke geven een korte inleiding over dementie op jonge leeftijd en zij geven een introductie op de thema’s. Goede discussie en kritische vragen leveren aandachtspunten op voor verder ontwikkeling voor de ondersteining en begeleding van jonge mensen met dementie.

Casemanagers dementie met specifieke opleiding
Twee casemanagers dementie, Joke en Daniella, uit het regionale team hebben de opleiding ‘Casemanagement bij jonge mensen met dementie’ gevolgd. Zij kunnen vanuit hun specifieke expertise collega-casemanagers ondersteunen in de begeleding en ondersteuning. Daniella is als trajectbegeleider betrokken bij de nieuwe dagbehandeling voor jonge mensen met dementie van het Parkhuis.

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie
Om te voorzien in de behoefte aan een passende voorziening voor dagopvang, behandeling en begeleiding van   iemand met dementie en zijn omgeving (familie, werk, omgeving) heeft het Parkhuis een dagbehandelcentrum voor jonge mensen met dementie. Deze dagbehandeling heeft op 21 juni officieel de deuren geopend.