15 februari 2021

Het Netwerk palliatieve zorg Waardeland en de Ketenzorg dementie Waardenland gaan samenwerken om de palliatieve zorg bij dementie te verbeteren. De raakvlakken tussen palliatieve zorg en dementiezorg zijn groot. Zij kennen dezelfde doelgroep, werken in beide gevallen vaak samen met dezelfde professionals en dezelfde zorginstellingen, werken beide met advance care planning (vroegtijdige zorgplanning) en shared decision making (gezamenlijke besluitvorming) en stellen beide de cliënt centraal. Hierdoor ligt een verbinding voor de hand.

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende aandoening. Dementie is zo’n levensbedreigende ziekte waarvan mensen niet genezen. Samenwerking tussen het netwerk en de keten is dan ook niet meer dan logisch om zo de krachten en expertise te bundelen en de kwaliteit van zorg aanzienlijk te verhogen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het projectplan en zijn de coördinatoren Paula Pontier en Johanna Kleingeld bezig met het samenstellen van een werkgroep. De werkgroep start op als denktank met als doel de knelpunten te bespreken en verder te verduidelijken om zo te komen tot heldere doelstellingen voor het project. Er zijn drie pijlers waarin de verbetering wordt gezocht: de samenwerking, de collegiale consultatie en het vergroten van kennis door scholing.

Heeft u belangstelling voor deze ontwikkeling of wilt u graag deelnemen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Paula Pontier p.pontier@drechtzorg.nl of Johanna Kleingeld j.kleingeld@drechtzorg.nl voor verdere informatie.