23 april 2021

Een van de doelstellingen uit het jaarplan 2021 van de ketenzorg dementie Waardenland is het versterken van de ketenbrede organisatie in de werkgroep. Tot op heden waren vooral de organisaties die casemanagement leveren vertegenwoordigd. Vanaf 19 april is onze werkgroep uitgebreid met Menno Keller uit de gemeente Molenlanden en Yvonne Pijnenburg van MEEVivenz. Binnenkort hopen we ook versterking te krijgen van een specialist ouderengeneeskunde.

Sinds april zijn er ook twee nieuwe zorgorganisaties die casemanagement leveren aangesloten bij de ketenzorg dementie Waardenland, namelijk Waardeburgh en De Merwelanden. Wij wensen de nieuwe casemanagers van harte welkom in onze keten! Op een prettige samenwerking!