18 februari 2020

Na 5,5 jaar op reis met Aafje is het voor mij tijd voor een nieuwe reis. Dit vooral vanuit mijn verlangen nog meer dan nu vanuit mijn persoonlijke missie te leven en hiervoor ruimte te creëren door als zelfstandig ondernemer te starten.

Tijd voor een nieuwe reis betekent dat ik uiterlijk per 1 juni stop in mijn functie en bij Aafje vertrek. Wanneer ik vertrek dan is dat met heel veel positieve gevoelens en kan ik terugkijken op hele mooie, leerzame en intensieve jaren, waaronder ook als lid van het bestuur van Drechtzorg. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen én tot op de dag van vandaag nog daadwerkelijk voel. Aafje en Drechtzorg zijn beide mooie waarden gedreven organisaties met veel potentie.

Ik heb heel veel zin in deze nieuwe fase in mijn leven. Best spannend wat (en wie) ik op deze reis ga tegenkomen. Ik hoop ook jullie. Met deze stap open ik nieuwe deuren. Voor mezelf en voor anderen. Vanaf juni ga ik tijdelijke opdrachten doen. Waaronder veranderopdrachten in de zorg en het ontwikkelen van leiderschapsprogramma’s.

Vertrekken bij Aafje, betekent helaas ook vertrekken bij Drechtzorg. Gelukkig waren wij het in het bestuur snel eens over mijn opvolging als voorzitter. Ik draag het stokje van het voorzitterschap van het bestuur per direct met veel vertrouwen over aan Paul van Gennip die afgelopen jaar al de rol van vicevoorzitter had.

Hartelijke groet, Ronald Simons

 

Reactie van Paul van Gennip als nieuwe bestuursvoorzitter  

Ronduit jammer dat Ronald vertrekt! Hij is gedreven aan zijn klus als voorzitter begonnen vanuit de overtuiging dat samenwerken loont. Samenwerken was ook zijn credo in het bestuur. Als vicevoorzitter heb ik de laatste tijd veel met Ronald opgetrokken binnen Drechtzorg, zoals bij de herijking van de ontwikkelagenda en het traject dat leidde tot het afscheid van Charlotte Winde. De lijn die we in het bestuur hebben uitgezet verdient voortgang en ik zie het als een uitdaging om de voorzittershamer in spreekwoordelijke zin over te nemen.

We kennen allemaal de vraagstukken waar de zorg de komende jaren voor staat, zoals de vergrijzing, de betaalbaarheid en de schaarste. Juist in dat soort dossiers kan het samenwerkingsverband van Drechtzorg echt het verschil maken; daar geloof ik in en daar wil ik dan ook graag mijn schouders onder zetten. Vanuit het motto ‘Wij zijn Drechtzorg’ gaan we betekenisvolle activiteiten en projecten doen en dat proces wil ik graag dienen.

Paul van Gennip