4 november 2020

Op 30 september jl. organiseerde Drechtzorg het webinar Ouderen nu en straks. De aanleiding voor dit webinar is het rapport ‘Oud en zelfstandig 2030. Een aangepast REISadvies’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Deze commissie kreeg van het kabinet de opdracht om een advies uit te brengen over wat er nodig is om ook in het jaar 2030 de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Michiel van Roozendaal, vice-voorzitter Drechtzorg en Wouter Bos, voorzitter van de commissie (video) verzorgden een gezamenlijke introductie van het thema Ouderen nu en straks. Tijdens het vervolg van het webinar zijn belangrijke thema’s uit het rapport kort en bondig toegelicht: Bouwen en wonen, digitaal als het nieuwe normaal, samenwerken en tot slot leren van de coronacrisis.

Als netwerkorganisatie is het voor Drechtzorg belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. In dit webinar gebeurde dat door de deelnemers de mogelijkheid te bieden in break-out rooms samen door te praten over een aantal adviezen uit het rapport:

  1. Minder concurrentie in de wijk (advies no. 35 en 36)
  2. Maak de coördinerende en indicatie stellende rol van de wijkverpleegkundige groter (advies no. 37 en 38)
  3. Stimuleer samenwerking en afstemming Wonen, Welzijn en Zorg met de gemeente en initiatieven in de samenleving (advies no. 26 en 30)

Dit leidde tot interessante gesprekken over de adviezen zelf, én over wat dit zou kunnen betekenen voor de regio Waardenland.

Drechtzorg neemt graag het initiatief voor interactieve en verbindende bijeenkomsten rondom relevante thema’s. We houden u via nieuwsbrief en website op de hoogte van het vervolg.