28 juni 2018

Op 4 juni 2018 heeft een tweede bijeenkomst met de betrokkenen voor het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’ plaatsgevonden. Er was opnieuw brede regionale belangstelling voor het project. Vertegenwoordigers vanuit onder andere thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, apotheken en de trombosedienst waren aanwezig. Het project is een initiatief van Stichting Drechtzorg en de Trombosedienst, Result Laboratorium.

In de bijeenkomst hebben we met elkaar de concept werkafspraken ‘Signalering en ketencommunicatie antistollingsmedicatie bij zelfstandig wonende ouderen’ besproken. In dit concept document worden per soort ketenpartner naast de opsomming van relevante afspraken vanuit de LSKA, ook de nieuwe werkafspraken benoemd. Deze werkafspraken zijn tot stand gekomen uit de heersende problematiek en de benoemde oplossingen vanuit een eerdere projectbijeenkomst en het één-op-één contact met de betrokken partijen. Daarnaast wordt in het document ook ingegaan op onder andere het doel van het project en de relevante signalen bij antistollingsbehandeling.

Op dit moment verwerken we de input van deze tweede bijeenkomst. De bij dit project betrokken personen vanuit de zorginstanties kunnen binnenkort de volgende versie van de werkafspraken verwachten. In juli kunnen zij input op het document leveren. Daarna gaan we aan de slag met implementatie.