22 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 vond het symposium plaats voor alle samenwerkingspartners van de Ketenzorg dementie Waardenland met als thema: De reis van de cliënt èn de professional.

Het doel was om met elkaar input te verzamelen voor het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Belangrijke uitgangspunten voor dit plan zijn de Nationale Dementie Strategie en de Herziene Zorgstandaard Dementie.

Voor een korte terugblik verwijzen we je naar de website van de Ketenzorg dementie Waardenland. Daar zijn ook de presentaties te downloaden.