27 september 2021

Op dinsdag 21 september (Wereld Alzheimer dag) werd voor het eerst sinds een jaar weer live een scholing georganiseerd voor de casemanagers dementie van regio Waardenland. En het werd al snel duidelijk dat iedereen wel zin had in zo’n live bijeenkomst. Met zo’n 35 casemanagers was de opkomst groot!

Het expertiseteam van casemanagers had dit keer zelf gekozen voor het thema Parkinson en Dementie. Onder inspirerende leiding van specialist ouderengeneeskunde Laura Joosen en Parkinson verpleegkundige Jos Sterke en onze casemanagers Lisette van der Bijl en Corina Jansen werd dit een zeer waardevolle bijeenkomst. De casemanagers leerden meer over de ziekte Parkinson, wat de relatie is tussen Parkinson en dementie en wat het verschil is met andere soorten dementie. Meerdere casussen brachten verduidelijking, waarna ook is gesproken over de rol van de casemanager naast die van de andere betrokken zorgverleners.

Op naar de volgende regiobijeenkomst in december. Die scholing gaat over Jonge mensen met dementie en wordt weer voorbereid door een aantal casemanagers zelf.