28 maart 2019

Donderdag 21 maart jl. vond de afsluitende bijeenkomst van de ketenscholing 2018-2019 plaats.
In de theatervoorstelling ‘Familiefabels’ werd op een herkenbare en interactieve manier de dagelijkse problematiek van CVA-patiënten en hun naasten neergezet.
Extra meerwaarde was dat er verschillende CVA-getroffenen aanwezig waren die het verhaal konden bevestigen en toelichten.
Na de voorstelling presenteerden de 19 deelnemers aan de scholing hun verbeterplan. Deze plannen, met relevante onderwerpen voor de revalidatie van patiënten, krijgen na de scholing verder vervolg in de praktijk.
Lees hier verder voor meer informatie over de ketenscholing, de deelnemers en hun plannen.

In 2019 organiseert de CVA-keten in samenwerking met het ITON een scholing voor de eerste lijn in het kader van de verbetering van de nazorg.
In deze scholing komen naast neurorevalidatie komen gesprekstechnieken en praktische handvatten aan bod.

Voor meer informatie over scholingen in 2019 op het gebied van CVA en nazorg, neem contact op met Anne Klaassen, ketencoördinator, via mail.