6 november 2018

De afgelopen weken zijn er vorderingen gemaakt binnen het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’. Het project is een initiatief van Stichting Drechtzorg en de Trombosedienst, Result Laboratorium. Vertegenwoordigers vanuit thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, apotheken en de trombosedienst zijn bij dit project betrokken. In dit stukje leest u meer over de stand van zaken.

Samen met de vertegenwoordigers binnen dit project zijn twee documenten ontwikkeld: 1) de werkafspraken en 2) de stappenplannen. Beide documenten zijn opgesteld met als doel de samenwerking binnen de antistollingsketen te verbeteren.

1: In de werkafspraken is vastgelegd hoe het zorgproces ingericht wordt bij antistollingsmedicatie (meer specifiek: Vitamine K-Antagonisten), wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe communicatie en afstemming tussen de partners in de keten en trombosedienstpatiënt die antistollingsmedicatie gebruikt plaatsvindt.

2: Vanuit deze werkafspraken zijn stappenplannen ontwikkeld voor zowel de huisarts, de trombosedienst als de thuiszorg. Met deze stappenplannen kan eenvoudig opgezocht worden welke acties ondernomen dienen te worden/signalen verzonden dienen te worden bij het voordoen van een probleem omtrent antistollingsmedicatie bij zelfstandig wonende ouderen.

Op 30 oktober heeft er weer een bijeenkomst plaatsgevonden met de vertegenwoordigers die aangesloten zijn bij dit project. Op deze middag zijn de stappenplannen gepresenteerd en is de volledigheid van de stappenplannen gezamenlijk beoordeeld. Daarnaast is er aandacht geweest voor de implementatie van de werkafspraken en de stappenplannen. In de komende weken worden de stappenplannen definitief gemaakt en komen ze op de website van Result Laboratorium te staan. Daarna gaat de implementatiefase van start.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de resultaten van dit project? Of wilt u betrokken worden bij het vervolg? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Anouk Busser, via email of 06 4672 3011.