11 december 2018

Vanaf halverwege november zijn we van start gegaan met de implementatie van de werkafspraken en stappenplannen die zijn ontwikkeld binnen het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’. Het project is een initiatief van Stichting Drechtzorg en Result Laboratorium (de trombosedienst). Vertegenwoordigers vanuit thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, apotheken en de trombosedienst zijn bij dit project betrokken.

Wekelijks ontvangen vertegenwoordigers een implementatiemail met handvatten voor implementatie. Denk daarbij aan een informatiesheet voor medewerkers die met de stappenplannen gaan werken, tips en tricks voor de implementatie en updates over waar andere organisaties zich bevinden in de implementatiefase.

Organisaties zijn intern bezig het project te bespreken en met het verspreiden van de informatie en de stappenplannen. Men ervaart de stappenplannen als erg waardevol. Er wordt teruggegeven dat het fijn is om te weten op welke signalen alert te zijn en dat er nu duidelijke afspraken zijn welke acties vervolgens te ondernemen.

De stappenplannen worden momenteel uitgerold en getest in de praktijk. In januari komen de vertegenwoordigers bijeen om de stappenplannen te evalueren en zo nodig aan te passen. Vertegenwoordigers nemen de input van de werkvloer mee in het overleg met alle vertegenwoordigers.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de resultaten van dit project? Of wilt u betrokken worden bij het vervolg? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Anouk Busser, via email of 06 – 4672 3011.