26 maart 2020

Veel leden van Drechtzorg vinden elkaar voor afstemming over het coronavirus via de GHOR, ROAZ, DvvD en andere gremia. Als er echter intersectorale vraagstukken zijn, die om aandacht of actie vragen en die nu nog geen plek hebben gekregen in die overlegvormen horen wij dat graag. Dan kan Drechtzorg daarop inspelen. Neem in dat geval contact op met bureau Drechtzorg via Jeannette Frèrejean.