15 februari 2021

Een van de speerpunten uit het jaarplan van de Ketenzorg dementie van 2021 is de ontwikkeling naar een expertiseteam van inmiddels 37(!) casemanagers. We hebben geïnventariseerd welke expertise er al in huis is en welke expertise nog mist.

De eerstvolgende regiobijeenkomst heeft als thema: Juridische aspecten t.a.v. mentorschap en bewindvoering, georganiseerd door Mentorschap Rotterdam. Een waardevolle aanvulling op de kennis van het team.