28 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 heeft minister de Jonge subsidie beschikbaar gesteld voor begeleiding op het gebied van levensvragen in de eerste lijn, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.
In de regio Waardenland (Drechtsteden en de A/V regio) is de kerngroep ‘Geestelijke zorg in de eerste lijn’ gestart, om gezamenlijk een structuur te ontwikkelen waarin deze ondersteuning plaats kan vinden. De eerste stap van de kerngroep is te inventariseren hoeveel (vrijgevestigde) geestelijke verzorgers er in de regio beschikbaar zijn om deze gesprekken in de eerste lijn uit te voeren.

Bent u geestelijk verzorger en ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), en wilt u graag uw werkzaamheden uitvoeren in de eerste lijn?
De kerngroep ‘Geestelijke zorg in de eerste lijn’ wil een zo compleet mogelijk overzicht krijgen en roept daarom (vrijgevestigde) geestelijk verzorgers op zich te melden.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Johanna Kleingeld, coördinator van de kerngroep via mail of 06-30285653.
Meer informatie over het project geestelijke zorg in de eerste lijn vindt u op de website van NPZ Waardenland.