Vanaf 16 november 2017 kun je terecht op twee nieuwe online-omgevingen van VZVZ. Voor de leden en stakeholders is VZVZ.nl helemaal vernieuwd, voor de 17 miljoen (potentiële) patiënten in Nederland heeft VZVZ zelfs een volledig nieuwe website gelanceerd: volgjezorg.nl. Waar beide doelgroepen eerst VZVZ.nl deelden, hebben zij nu elk een eigen moderne online-omgeving. De nieuwe websites sluiten naadloos aan bij het hoofdthema van VZVZ: goede, veilige en snelle zorg door betrouwbare digitale uitwisseling van medische gegevens.

VZVZ.nl helemaal vernieuwd
De wens om VZVZ.nl te vernieuwen komt voort uit de behoeften van de leden en burgers. Om het overzicht te herstellen en een moderne uitstraling mee te geven, is de website van VZVZ.nl helemaal vernieuwd.

Informatie op maat
Het nieuwe VZVZ.nl heeft een gedeelte met algemene informatie over VZVZ, het Landelijk Schakelpunt en de digitale uitwisseling van medische gegevens. En met informatie over veiligheid en privacy, actualiteiten, veelgestelde vragen en ervaringen van zorgverleners. Daarnaast biedt het menu van de website specifieke ingangen voor de verschillende categorieën zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (gaan) gebruiken. Ook voor de ICT-dienstverleners is er een specifieke omgeving ingericht, deze kunt u hier vinden.

Nieuw: Volgjezorg.nl
De nieuwe website volgjezorg.nl is een online omgeving voor iedereen die wel eens bij een zorgverlener komt. Voor alle Nederlanders dus. Door de burger een eigen website te geven, losgekoppeld van VZVZ.nl, kunnen zij ook beter online bediend worden. Met informatie over digitale uitwisseling van medische gegevens, privacy en veiligheid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op dit gebied.

Portaal voor toestemming en inzage
In het portaal op volgjezorg.nl kan elke burger toestemming geven aan zijn huisarts, apotheken en gezondheidscentrum voor het delen van zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. En iedereen die toestemming heeft gegeven, kan zijn medische gegevens volgen: welke zorgverleners hebben medische gegevens van mij beschikbaar gesteld, welke zorgverleners hebben die gegevens opgevraagd en wanneer? Volgjezorg geeft online antwoord op deze vragen via iedereens persoonlijke inzage-overzicht.

Volgjezorg-campagne
Om Volgjezorg te promoten start VZVZ begin 2018 een campagne richting patiënten en zorgverleners. De voorlichtingsmaterialen die zorgverleners op de website VZVZ.nl kosteloos kunnen bestellen, zijn aangepast aan het nieuwe merk voor de patiënt: Volgjezorg, grip op je medische gegevens.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties over de nieuwe websites kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van VZVZ via communicatie@vzvz.nl.
Neem snel een kijkje op www.vzvz.nl en www.volgjezorg.nl.