Vanaf 4 maart 2013 kunnen patiënten hun toestemming voor het uitwisselen van hun gegevens via de zorginfrastructuur online regelen. Dat kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl van de VZVZ.

Toestemming van de patiënt is nodig voor het elektronisch (delen van) een patiëntdossier met andere zorgverleners. Hiervoor moet uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden aan de patiënt. Als een patiënt uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt dat opt-in genoemd.

De VZVZ geeft patiënten online inzage in het LSP. Na inloggen met DigiD met sms kunnen patiënten nu zien welke zorgverleners hun gegevens beschikbaar stellen in het belang van de behandeling. Vervolgens kunnen zij zien wie die gegevens heeft opgevraagd. Daarmee hebben patiënten op elk moment een actueel overzicht over het delen van hun medische gegevens. Voor meer informatie kunt u hier een artikel downloaden.

Op deze pagina houden we eveneens de actuele stand van zaken bij wat betreft het aantal opt-in aanmeldingen in de regio: Opt-ins 2017