Verpleging en verzorging

De deelnemers hebben bij Actiz aangedrongen op spoedige realisatie governance voor organisaties in de verpleging en verzorging. Dit heeft geresulteerd in de toetreding van Actiz tot de governance van VZVZ in het afgelopen jaar. Daarmee wordt het voor de V&V-organisaties mogelijk om aan te sluiten op het LSP, zodat specialisten ouderengeneeskunde direct toegang hebben tot de actuele medicatieoverzichten.

  • Rivas; status: pilot met viewer afgerond. Voorbereiding voor implementatie op basis van HIX (EPD van Chipsoft).
  • Swinhove; status: pilot met viewer afgerond en gebruik gecontinueerd.

 

Vanuit WeMOve is een toolbox ontwikkeld voor aansluiting op het LSP in 7 stappen. Deze toolbox is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het Landelijk SchakelPunt (LSP) om medicatiegegevens van patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen.

Klik hier voor de Toolbox LSP voor VVT en GGZ 1.2. Meer weten over de toolbox? Download dan hier de presentatie.

 

Informatiesystemen in de V&V

Op dit moment kunnen zorgaanbieders in de VVT sector worden aangesloten op het LSP.  In Waardenland zijn de volgende systemen in gebruik binnen deze sector:

  • Plancare met Farmed Rx (gekwalificeerd)
  • Nedap / ONS
  • Unit4 / Cura
  • Medimo
  • Chipsoft / HIX (gekwalificeerd voor connectie met het LSP)

 

Scroll naar boven