Er zijn per deelnemende sector grote verschillen in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het Landelijk SchakelPunt. Ook binnen de sectoren bevindt elke organisatie zich weer in een andere fase van het proces op weg naar volledige digitale uitwisseling van gegevens via het LSP.

Op de volgende pagina’s wordt meer informatie gegeven over de fase waarin organisaties zich bevinden. De webpagina’s met informatie over huisartsen en apotheken zijn met het oog op de privacy beveiligd met een wachtwoord. Leden van Drechtzorg kunnen door middel van een wachtwoord toegang krijgen tot de volgende webpagina’s met nadere informatie hierover. Dit wachtwoord is eerder toegezonden aan de contactpersonen van WeMOve, maar kan ook worden opgevraagd bij bureau Drechtzorg via mailto:j.e.c.frerejean@drechtzorg.nl.

Apothekers

Huisartsen

Ziekenhuizen

GGZ

Verpleging & Verzorging

Thuiszorg

Overige deelnemers