Regiobeeld Vitaal ouder worden ZHZ

Voor welke opgave staan we in deze regio als het gaat om onze ouderen? Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden is een antwoord op deze vraag nodig. Stichting Drechtzorg en de GGD Zuid-Holland Zuid hebben bureau HHM gevraagd om een ‘regiobeeld vitaal ouder worden’ voor de regio Zuid-Holland Zuid te maken.
Een gedeeld beeld van de opgave is een belangrijk vertrekpunt. Om vanuit dat punt te komen tot een toekomstbestendig en samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod voor ouderen, zowel in de thuissituatie als intramuraal. Het beeld dat hierdoor ontstaat biedt voor iedere partner uit het samenwerkingsverband de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen en kan beweging stimuleren.

Aanleiding
Stichting Drechtzorg en GGD Zuid-Holland Zuid zien verschillende bewegingen in Nederland die leiden tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Dit landelijke beleid heeft ook invloed op de regio Zuid-Holland Zuid. De gezamenlijke opdrachtgevers vinden het belangrijk om samen met de doelgroep te onderzoeken wat er nodig is om de groep (kwetsbare) ouderen op een veilige en verantwoorde manier thuis te laten wonen.

Doel
De doelstelling van dit regiobeeld is om handvatten te krijgen die helpen de toekomstige zorg en ondersteuning in de regio Zuid-Holland Zuid vorm te geven. De centrale vraag hierbij is: wat hebben inwoners nodig om zich volwaardig lid van de samenleving te kunnen (blijven) voelen, ondanks de toename van leeftijd en lichamelijke en psychosociale klachten?

Aanpak
De aanpak die is gehanteerd bestaat uit drie stappen:
• Het verzamelen en analyseren van de data
• Een digitale regiobijeenkomst
• Het verwerken van alle informatie in een rapportage

Deze rapportage is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden.

Een aparte factsheet over het casemanagement dementie is hier te downloaden.

Scroll naar boven