Wijkteams zijn een relatief nieuw fenomeen, in een tijd waar er binnen de zorg snel veel veranderd is. Binnen dit veranderende zorglandschap moeten veel mensen opnieuw de weg weer vinden. Dit geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor professionals in deze teams en de huisartsen.

Drechtzorg werkt op dit moment aan een showcase, waarin de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams belicht wordt. Deze initiatieven kunnen dan als inspiratie dienen voor andere delen van de regio.

Heb of ken je een goede samenwerking en heb je hierin tips of ideeën waar collega’s in de regio mee verder kunnen? Dan willen we u vragen contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen.